naslov: Ispitno
1 , 1940: Ispitno povjerenstvo za polaganje drž. stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom za godinu 1940. imenovano po banu Banovine Hrvatske .. Š.L. 4-5, s.253    PDF


                UNDER CONSTRUCTION