naslov: Ispitna
1 , 1933: Ispitna komisija za polaganje drž. stručnog ispita čin. pripravnika šumarske struke sa fakultetskom diplomom. Š.L. 4, s.283    PDF
2 , 1934: Ispitna komisija za polaganje državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom. Š.L. 3, s.113    PDF
3 , 1935: Ispitna komisija za polaganje drž. stručnog ispita čin. pripravnika šum. struke sa fakultetskom spremom, za 1935 g.. Š.L. 2, s.70     PDF
4 , 1937: Ispitna komisija za polaganje državnog stručnog ispita čin. pripravnika šum. struke sa fakultetskom spremom za 1937. god. (ćirilicom). Š.L. 2, s.104    PDF
5 , 1938: Ispitna komisija za polaganje ispita za administrativno-kancelarijsku službu u šumarskoj struci. Š.L. 1, s.41     PDF


                UNDER CONSTRUCTION