naslov: Ispitivanje
1 Prpić B., 1964: Ispitivanje srašćivanja korijena poljskog jasena (Fr. angustifolia Vahl) pomoću radioaktivnog izotopa fosfora (32P).. Š.L. 9-10, s.426    PDF
2 Tomac Z., 1966: Ispitivanje i utvrđivanje vremena prolaženja. Š.L. 5-6, s.281    PDF
3 I. Munjko, B. Meštrović, 1977: Ispitivanje aktivnosti mikroflore šumskih tala na biooksidaciju fenola. Š.L. 1-2, s.41     PDF
4 Krpan, A. P. B., Govorčin, S., Sinković, T., 1995: Ispitivanje kojih fizičkih svojstava te kvalitete drva oštećenih stabala jele obične (Abies Alba Mill.). Š.L. 11-12, s.391    pdf
5 Nedim TUNO, Admir MULAHUSIĆ, Jusuf TOPOLJAK, Alma ELEZOVIĆ, 2017: ISPITIVANJE POLOŽAJNE TOČNOSTI GRANICA ŠUMSKIH PODRUČJA DOBIVENIH OBJEKTNO – ORIJENTIRANOM KLASIFIKACIJOM MULTISPEKTRALNIH SNIMAKA. Š.L. 1-2, s.29     pdf


                UNDER CONSTRUCTION