naslov: Inventarizacija
1 Ing. D. Klepac, 1947: Inventarizacija šuma u planskoj privredi. Š.L. 3, s.65     PDF
2 Kalafadžić, Z., 1986: Inventarizacija i nadzor ugroženih šuma na Konferenciji IUFRO S4 02 i S6 05 1985 u Zürichu. Š.L. 11-12, s.549    PDF
3 Hildebrandt, G. i Gross, K. P., 1989: Inventarizacija i opažanje sadašnjih oštećenja šuma u SR Njemačkoj. Š.L. 6-8, s.279    PDF
4 Vizentaner, J., 2004: Inventarizacija drveća i grmlja u Parku oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju. Š.L. 3-4, s.149    pdf
5 Stojanović,D., S.Ćurčić, S.Orlović, Z.Galić, 2011: Inventarizacija faune štetnih sovica (Lepidoptera: Noctuidae) Nacionalnog parka “Fruška gora”. Š.L. 11-12, s.585    pdf


                UNDER CONSTRUCTION