naslov: Inteziviranje
1 I. Dekanić, 1971: Inteziviranje proizvodnje drva u cenozi hrasta kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum croaticum Horv.) primjenom intenzivnih proreda i fertilizacije različitim mineralnim gnojivima. Š.L. 7-8, s.197    PDF


                UNDER CONSTRUCTION