naslov: Interpolirane
1 Pranjić A., 1966: Interpolirane Šurićeve jednoulazne tablice za jelu/smreku i bukvu. Š.L. 3-4, s.185    PDF


                UNDER CONSTRUCTION