naslov: Internacionalni
1 Ugrenović, 1925: Internacionalni kongres za šumarstvo.. Š.L. 4, s.253    PDF
2 , 1925: Internacionalni šumarski kongres u Rimu 1926. - Botaničke ekskurzije na Ličku Plješivicu.. Š.L. 6, s.381    PDF
3 , 1925: Internacionalni šumarski kongres u Rimu.. Š.L. 12, s.756    PDF
4 , 1926: Internacionalni šumarski kongres u Rimu.. Š.L. 6, s.384    PDF
5 , 1929: Internacionalni adresar za trgovinu drvetom .. Š.L. 2, s.89     PDF
6 B. Zlatarić, 1950: Internacionalni botanički kongres u Stockholmu. Š.L. 11, s.464    PDF
7 M. Anić, 1951: Internacionalni kongres pitomog kestena. Š.L. 5, s.209    PDF
8 Benić R., 1967: Internacionalni simpozij o sadašnjem stanju i perspektivama tehnologije sječe i izrade, manipulacije i transporta drva. Š.L. 1-2, s.71     PDF
9 Benić, R. — Bojanin, B., 1970: Internacionalni simpozij o mehanizaciji u iskorišćavanju šuma u Ljubljani.. Š.L. 7-8, s.276    PDF
10 Benić, R., 1975: Internacionalni simpozij o mehanizaciji iskorišćivanja šuma. Š.L. 7-10, s.360    PDF
11 , 1976: Internacionalni stručni kongres za zaštitu i oplemenjivanje drva — INTERDRVO 76.. Š.L. 5-6, s.284    PDF
12 Benić, R., 1979: Internacionalni simpozij o mehanizaciji iskorišćivanja šuma. Š.L. 4-6, s.201    PDF
13 Klepac, D., 1987: Internacionalni centar za postdiplomske poljoprivredne studije u Parizu. Š.L. 5-6, s.280    PDF


                UNDER CONSTRUCTION