naslov: Interfakultetska
1 Dr. R. Benić, 1953: Interfakultetska konferencija o problemima fakultetskih šumskih gospodarstava. Š.L. 9-10, s.428    PDF
2 M. A., 1961: Interfakultetska konferencija u Ljubljani. Š.L. 9-10, s.405    PDF


                UNDER CONSTRUCTION