naslov: Industrija
1 I. H-t, 1946: Industrija šperovanog drveta u Finskoj. Š.L. 10-11, s.174    PDF
2 I. H-t, 1946: Industrija suhe destilacije drveta u USA za vrijeme rata. Š.L. 10-11, s.177    PDF
3 Frančišković S., 1963: Industrija u akciji pošumljavanja.. Š.L. 9-10, s.404    PDF


                UNDER CONSTRUCTION