naslov: In
1 Prof. Balen, 1941: In memoriam Tomi Zahanjevu.. Š.L. 3, s.69     PDF
2 Oliver Vlainić, 2021: In memoriam Petar Vitas, dipl. ing. šum. (15. 6. 1945. – 4. 11. 2020.). Š.L. 1-2, s.108    PDF
3 Igor Anić, Milan Oršanić, 2021: In memoriam Akademik prof. emeritus dr. sc. dr. h. c. Slavko Matić (20. siječanj 1938. – 30. ožujak 2021.). Š.L. 3-4, s.195    PDF
4 Valter Buršić, 2021: In memoriam Radovan Lukačić, dipl. ing. šum. (1936.-2020.). Š.L. 3-4, s.199    PDF
5 Oliver Vlainić, 2021: In memoriam Mr. sc. Ivan Mrzljak, dipl. ing. šum. (Levkušje, 8. 11. 1929. – Karlovac, 26. 1. 2021.). Š.L. 3-4, s.200    PDF
6 Oliver Vlainić, 2021: In memoriam Zdravko Pavlešić, dipl. ing. šum. (Slunj, 29. 11. 1963. – Slunj, 15. 2. 2021.). Š.L. 3-4, s.201    PDF
7 Jurij Diaci, 2021: In memoriam Professor emeritus dr. sc. dr. h. c. Dušan Mlinšek (1925. – 2020.). Š.L. 3-4, s.203    PDF


                UNDER CONSTRUCTION