naslov: Imenovanja.
1 ***, 1879: Imenovanja. — Družtvene viesti. — Osobne promjene. — Uplaćeni prinosi za tekuću godinu 1879. — Za Resselov spomenik. — Družtvene zbirke. — Kraška skupština. — Nagon ili razum! — U slavu srebrnoga pira naših prejasnih vladara. — Ošumljenje u Senju. — Naše družtvo. — Ustrielio vepra. — Ustrojstvo naših državnih izpita. — Državni izpiti. — Srebrni pir Nj. Veličanstva. — Poziv svim šumskim posjednikom i šumarom po Austro-Ugarskoj. — Poziv na hrv.-slav. šumare u svrhu tamanjenja najškodljivijih zareznika u hrasticih i prve nagrade tamanjenja istih. — Oglasnik (Na uvaženje). — Stanje družtvene blagajne. — Poziv na predplatu (Jagdzeitung). Š.L. 2, s.85     PDF
2 , 1888: Imenovanja. — Promiene u statusu činovnika imovnih obćina. — Izpravak — Nestor hrvat. šumara.. Š.L. 1, s.30     PDF
3 , 1888: Imenovanja. — Umrli. Š.L. 7, s.307    PDF
4 , 1889: Imenovanja. — Umro.. Š.L. 1, s.39     PDF
5 ***, 1890: Imenovanja. - Najstariji šumar u zemlji. - + Franjo Rossipal. Š.L. 2, s.90     PDF
6 , 1891: Imenovanja. — Umro.. Š.L. 1, s.44     PDF
7 , 1893: Imenovanja. — Umro.. Š.L. 4, s.159    PDF
8 , 1893: Imenovanja. — Umrli. Š.L. 8-9, s.393    PDF
9 , 1894: Imenovanja. — Wessely. — † Furlan. Š.L. 4, s.185    PDF
10 , 1894: Imenovanja. — P. n. g. J. Novaković. — † Dr. Frid. Judeich. — † Jakob Furlan.. Š.L. 6, s.265    PDF
11 , 1894: Imenovanja. — † Dušan Ilijić. Š.L. 8, s.364    PDF
12 , 1896: Imenovanja. — Umirovljeni. — Premješteni. — Dr. Vatroslav Darany. — Fritz Wachtl. — Umrli.. Š.L. 2-3, s.97     PDF
13 , 1896: Imenovanja. — Profesor Dr. Graner. — K. Bajkušev. Š.L. 4, s.152    PDF
14 , 1896: Imenovanja. — Umro.. Š.L. 6, s.241    PDF
15 , 1896: Imenovanja. — Odlikovanje.. Š.L. 7, s.299    PDF
16 , 1897: Imenovanja. — Umrli. Š.L. 4, s.176    PDF
17 , 1897: Imenovanja. — Odlikovanje. — † Grofica Marija Bombelles. Š.L. 8, s.389    PDF
18 , 1898: Imenovanja. Imenovanja kod državnoga šumarstva. — Umro.. Š.L. 7, s.289    PDF
19 , 1899: Imenovanja. — Premještenja.. Š.L. 1, s.42     PDF
20 , 1899: Imenovanja. — Premještenja. — Izbor gradskoga šumara. — Umirovljenje.. Š.L. 2, s.86     PDF
21 , 1899: Imenovanja. — Umro.. Š.L. 6, s.325    PDF
22 , 1900: Imenovanja. — Prešao u bosansko-hercegovačku službu. — Umro.. Š.L. 12, s.677    PDF
23 , 1902: Imenovanja. — Premještenja. — I. družtv. podpredsjednik.. Š.L. 3, s.160    PDF
24 , 1902: Imenovanja. — † Ivan Adamek. — † Vjeceslav Turković.. Š.L. 6, s.383    PDF
25 , 1902: Imenovanja. — Premještenja. Š.L. 8, s.507    PDF
26 , 1902: Imenovanja. — Premještenja. — Umrli. Š.L. 12, s.762    PDF
27 , 1904: Imenovanja. — Premještenja.. Š.L. 6, s.342    PDF
28 , 1909: Imenovanja. — Umro.. Š.L. 1, s.33     PDF
29 , 1909: Imenovanja. — Umro.. Š.L. 3, s.109    PDF
30 , 1909: Imenovanja. — Umro.. Š.L. 4, s.151    PDF
31 , 1909: Imenovanja. — Premještaji. — Umrli. Š.L. 5, s.184    PDF
32 , 1909: Imenovanja. — Umro.. Š.L. 6, s.233    PDF
33 , 1909: Imenovanja. — Ispravak.. Š.L. 7, s.264    PDF
34 , 1909: Imenovanja. — Umirovljenje. — Premještenja. — Umro.. Š.L. 8-9, s.329    PDF
35 , 1909: Imenovanja. — Umro. — 70-godišnjica. Š.L. 11, s.428    PDF
36 , 1909: Imenovanja. — Umirovljenje. — Umro. Š.L. 12, s.478    PDF
37 , 1910: Imenovanja. — Umro.. Š.L. 2, s.75     PDF
38 , 1910: Imenovanja. — Umro.. Š.L. 6, s.223    PDF
39 , 1910: Imenovanja. — Premještenja.. Š.L. 7-8, s.281    PDF
40 , 1911: Imenovanja. — Umro. Š.L. 4, s.147    PDF
41 , 1911: Imenovanja. — Premještaji. — † Mile Drenovac. Š.L. 12, s.487    PDF
42 , 1913: Imenovanja. Promaknuće. Promocija. Naučno putovanje. Umrla.. Š.L. 7, s.309    PDF
43 , 1913: Imenovanja. Novi članovi.. Š.L. 10, s.439    PDF
44 , 1914: Imenovanja. — Oproštaj. — Proslava 25. godiš. službovanja. Š.L. 1, s.44     PDF
45 , 1914: Imenovanja. — Promjene kod drž. šum. uprave. — Umirovljenje. Š.L. 2, s.108    PDF
46 , 1914: Imenovanja. — Premještenja. — Umro.. Š.L. 5, s.229    PDF
47 , 1914: Imenovanja. — Premještenje.. Š.L. 7, s.320    PDF
48 , 1915: Imenovanja. — † Dr. Oskar Simony. — † Robert Bokor. — † Stjepan pl. Litassy.. Š.L. 5-6, s.151    PDF
49 , 1915: Imenovanja. — † Béia pl. Thurânsszky. Š.L. 9-10, s.262    PDF
50 , 1915: Imenovanja. — Premještenja.. Š.L. 11-12, s.293    PDF
51 , 1916: Imenovanja. — Premještenja. — † Dr.Dragutin Téglas. — † Franjo Brkić.. Š.L. 5-6, s.187    PDF
52 , 1916: Imenovanja. — Umrli.. Š.L. 11-12, s.373    PDF
53 , 1917: Imenovanja. — † Ladislav Adamek. — † Petar Puljević Nikolić. — † Makso Matičević.. Š.L. 1-2, s.39     PDF
54 , 1917: Imenovanja. — † Ladislav Silâgyi.. Š.L. 3-4, s.126    PDF
55 , 1917: Imenovanja. - Premještenja. — Umrli.. Š.L. 5-6, s.187    PDF
56 , 1917: Imenovanja. — Premještenja. — Umirovljenja. Š.L. 7-8, s.271    PDF
57 , 1918: Imenovanja. — Premještenja.. Š.L. 9-10, s.238    PDF
58 , 1919: Imenovanja. — Umrli.. Š.L. 1-2, s.54     PDF
59 , 1919: Imenovanja. — Umro.. Š.L. 5-6, s.187    PDF
60 , 1920: Imenovanja. — Premještenja.. Š.L. 9, s.238    PDF
61 , 1921: Imenovanja. — Premještenje. — Umro. Š.L. 7-9, s.150    PDF


                UNDER CONSTRUCTION