naslov: IX.
1 , 1885: IX. Glavna skupština šumarskoga družtva. Š.L. 12, s.473    PDF
2 Harapin, M., 1994: IX. međunarodni ECE/EU interkalibracijski tečaj za središnju Europu. Š.L. 11-12, s.367    PDF
3 Dundović, J., 2005: IX. Konferenciji generalnih direktora srednjeeuropskih državnih šuma . Š.L. 9-10, s.528    PDF


                UNDER CONSTRUCTION