naslov: INTERFORST
1 B. B., 1973: Interforst — 2. Internacionalni sajam tehnike u šumarstvu i drvnoj industriji. Š.L. 3-4, s.142    PDF
2 , 1974: Interforst 74 — Međunarodni sajam za šumarsku i drvarsku tehniku. Š.L. 1-2, s.59     PDF
3 Presečan, M., 1998: INTERFORST 98., München 8. - 12. srpnja 1998.. Š.L. 7-8, s.381    PDF
4 Belan, M., 2001: INTERFORST 2002.. Š.L. 11-12, s.672    PDF
5 Martinić, I., M. Landekić, 2010: Interforst 2010 – Stručni barometar aktualnog stanja šumarske tehnike. Š.L. 7-8, s.423    PDF
6 Ivan Lukić, 2013: INTERFORST 2014. - PREDSTAVLJANJE NADOLAZEĆEG SAJMA U LAUBAUU 4.–5. RUJNA 2013.. Š.L. 7-8, s.434    PDF


                UNDER CONSTRUCTION