naslov: III.
1 Sandtner, Vojtjeh, 1879: III. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva.. Š.L. 1, s.9     PDF
2 Piše Mijo Vrbanić, kr. vlad. šumarski nadzornik., 1892: III. ustrojstvo imovnih obćina u bivšoj hrv.-slavon. vojnoj Krajini.. Š.L. 3, s.104    PDF
3 M. Radošević, 1893: III. Nekoji važniji šumski nuzužitci.. Š.L. 7, s.302    PDF
4 Milan Glavaš, 2018: III. SEMINAR INTEGRALNA ZAŠTITA ŠUMA S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM. Š.L. 3-4, s.218    PDF


                UNDER CONSTRUCTION