naslov: Hrvatsko
1 Piše Milan Crnković, 1883: Hrvatsko šumarstvo.. Š.L. 4, s.157    PDF
2 , 1886: Hrvatsko naravoslovno družtvo. — Ivan Salzer. — Beriva činovničtva državne šumarske uprave.. Š.L. 3, s.143    PDF
3 , 1900: Hrvatsko šumarstvo na izložbi u Parizu. — Izlet u Bosnu. — Pitanje o gradnji željeznice u bivšoj banskoj Krajini. — Tuberkuloza kod pasa. — Novo rudarsko poduzeće. — Skrižaljke za kubiciranje šupljih, gnjilih i okresanih stabala. Dva jubileja. — Toplomjer po P. Mareschu i H. Kappelleru u svrhu obrane od mraza.. Š.L. 6, s.374    PDF
4 , 1914: Hrvatsko zem. društvo gospod. i šumar, činovnika. — Gospodarski odjel. — Uredjenje šuma. — Havliček Vj I. i brat. Š.L. 7, s.320    PDF
5 , 1976: Hrvatsko novinstvo i »Šumarski list« (Š.l., 1881).. Š.L. 1-2, s.86     PDF
6 Frković, A., 1996: Hrvatsko lovstvo na milenijskoj izložbi u Budimpešti 1896. godine. Š.L. 9-10, s.437    PDF
7 B. Prpić, 1996: HRVATSKO ŠUMARSTVO U ZAŠTITI PRIRODE. Š.L. 11-12, s.452    PDF
8 Skoko, M., 1997: Hrvatsko šumarsko društvo 1846 - 1996, Zagreb 1996.. Š.L. 1-2, s.56     PDF
9 Klepac, D., 1997: Hrvatsko šumarstvo u drugoj polovici XIX. stoljeća. Š.L. 3-4, s.115    pdf
10 Piškorić, O., 1997: Hrvatsko Šumarsko društvo u Horvatovoj knjizi Kultura Hrvata kroz 1000 godina. Š.L. 5-6, s.307    PDF
11 Ivančević, V., 1999: Hrvatsko šumarsko društvo - Ogranak Senj obilježilo ovogodišnje Dane šumarstva. Š.L. 7-8, s.377    PDF
12 Klepac, Dušan, 2000: Hrvatsko šumarstvo pred novim tisućljećem (uz prikaz na str. 421). Š.L. 9-10, s.561    PDF
13 B. Prpić, 2000: HRVATSKO ŠUMARSTVO ZA 21 STOLJEĆE. Š.L. 11-12, s.624    PDF
14 Gregorović, I., 2005: Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Vinkovci – Vinkovački šumari u Slovačkoj. Š.L. 9-10, s.547    PDF
15 Grospić, F., 2007: Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva proslavilo je 125. obljetnicu organiziranog lovstva u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.82     PDF
16 Grospić, Frane, 2012: Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva proslavilo je 130. obljetnicu organiziranog lovstva u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.94     PDF
17 Uredništvo, 2012: HRVATSKO ŠUMARSTVO NA RASKRIŽJU. Š.L. 3-4, s.117    pdf
18 Ivan Tarnaj, 2017: HRVATSKO ŠUMARSTVO U 21. STOLJEĆU – moguća budućnost – prijedlog za razmišljanje. Š.L. 3-4, s.174    PDF
19 Damir Delač, 2019: Hrvatsko šumarsko društvo o učestalim napadima na šumarsku struku. Š.L. 5-6, s.271    pdf
20 Vice Ivančević, 2020: Hrvatsko šumarsko društvo – Ogranak Senj u proteklom osmogodišnjem razdoblju (2012-2019). Š.L. 7-8, s.427    PDF


                UNDER CONSTRUCTION