naslov: Hrvatski
1 , 1885: Hrvatski veleposjed prema šumarskom društvu.. Š.L. 1, s.1     PDF
2 , 1886: Hrvatski šumarski koledar. — Visoke škole za kulture zemlje. — Strani glas o „Šumarskom listu". — I opet novi njemački šumarski list. — Univerzita aneb zvlaštni vyšši lesnicky üstav v Chorvatsku?.. Š.L. 11, s.502    PDF
3 , 1892: Hrvatski šumarski kolendar za god. 1893., XIV. tečaj. — Iz prakse sa kemijskimi gnojivi ili uspjesi polučeni kemijskimi gnojivi kod poglavitih gospodarskih biljkah u kr. sveučilištem botaničkom vrtu u Zagrebu.. Š.L. 12, s.550    PDF
4 , 1897: Hrvatski šumarski koledar za godinu 1898 Na Omotu. Š.L. 12, s.601    PDF
5 , 1909: Hrvatski Lloyd.. Š.L. 11, s.429    PDF
6 , 1910: Hrvatski šumarsko-lovački koledar za g. 1911.. Š.L. 12, s.480    PDF
7 , 1941: Hrvatski šumarski kalendar, obavijest o tiskanju. Š.L. 11, s.496    PDF
8 Piškorić, O., 1984: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON, knjiga I A-Bi. Š.L. 5-6, s.249    PDF
9 Piškorić, O., 1994: Hrvatski biografski leksikon, knj. 3 Ć-D, 1993.. Š.L. 9-10, s.317    PDF
10 Piškorić, O., 1996: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, Zagreb 1996.. Š.L. 11-12, s.529    PDF
11 Vondra, V., 1997: Hrvatski šumarski životopisni leksikon (HŠŽL), Svezak 2. (G - K), Zagreb 1997.. Š.L. 9-10, s.550    PDF
12 Jakovac, H., 1998: Hrvatski inovator br. 4. Š.L. 5-6, s.276    PDF
13 Jakovac, H., 1999: Hrvatski organizacijski odbor za natjecanje šumarskih radnika. Š.L. 3-4, s.166    PDF
14 Bertović, S., 1999: Hrvatski biografski leksikon. Š.L. 9-10, s.498    PDF
15 Skoko, M., 2000: Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Š.L. 9-10, s.587    PDF
16 Matić, S., 2001: Hrvatski ban Josip Šokčević, Zbornik radova, Zagreb - Vinkovci 2000.. Š.L. 11-12, s.644    PDF
17 Branko Meštrić, 2016: HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT - BIBLIOGRAFIJA • 1945.–2015.. Š.L. 3-4, s.180    PDF


                UNDER CONSTRUCTION