naslov: Hrvatske
1 ***, 1943: Hrvatske norme za neobrađeno drvo. Š.L. 4, s.123    PDF
2 ***, 1943: Hrvatske norme za neobrađeno drvo. Š.L. 4, s.123    PDF
3 Dr M. Anić, 1943: Hrvatske i južnošvicarske šume pitomog kestena s biljnosocioložkog gledišta.. Š.L. 9, s.257    PDF
4 Prpić, B., 1991: Hrvatske šume i srpska agresija na Hrvatsku. Š.L. 10-12, s.443    PDF
5 Gračan,J., 2009: HRVATSKE ŠUME, časopis za popularizaciju šumarstva. Š.L. 7-8, s.454    PDF
6 Uredništvo, 2020: Hrvatske šume d.o.o. – feudalac ili provoditelj zakona. Š.L. 3-4, s.117    pdf


                UNDER CONSTRUCTION