naslov: Hrast
1Napisao prof. I. Partaš ., 1898: Hrast u visokoj šumi.. Š.L. 8-9, s.326    PDF
2Dr. S. Gojtan, 1938: Hrast plutnjak ili surva. Predlog za njegovu kultivaciju na našoj jadranskoj obali.. Š.L. 6, s.321    PDF
3Tomek, R., 1990: Hrast vrijedan pažnje. Š.L. 6-8, s.223    PDF
4Čorkalo, K., 1997: Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.58     PDF
5Klepac, Dušan, 2002: Hrast lužnjak (Quercus robur L.) - spoznaje. Š.L. 7-8, s.359    PDF


                UNDER CONSTRUCTION