naslov: Hortikulturne
1 Mara Marić, Ivana Vitasović-Kosić, 2020: Hortikulturne vrste lokrumskih vrtova u periodu nadvojvode Maksimilijana Habsburškog (1859.–1869.) i njihovo sadašnje stanje. Š.L. 9-10, s.443    pdf


                UNDER CONSTRUCTION