naslov: Historijat
1 Vojko Koprivnik, 1927: Historijat i cilj naših lovačkih organizacija. Š.L. 11-12, s.520    PDF
2 Krstinić, A., 1986: Historijat i sadašnje stanje razvoja šumarske botanike, dendrologije i genetike sa oplemenjivanjem šumskog drveća. Š.L. 7-8, s.303    PDF


                UNDER CONSTRUCTION