naslov: Hajka
1 , 1887: Hajka na vuka. — Lov u šumah vlastelinstva Kutjevo. — Lov na srne. Š.L. 2, s.85     PDF
2 , 1894: Hajka na divlje svinje. Š.L. 12, s.543    PDF


                UNDER CONSTRUCTION