naslov: Gubar
1 Napisao Gj. Koča, nadšumar, 1888: Gubar (Ocneria H. S. dispar).. Š.L. 8, s.360    PDF
2 , 1898: Gubar (Ocneria dispar) u sjevernoj Americi. — Zaštitna šuma i šuma stavljena pod zabranu (Schutz- und Bannwald). Š.L. 8-9, s.366    PDF
3 Piše Dr. Aug. Langhoffer, 1901: Gubar u sjevernoj Americi.. Š.L. 2, s.87     PDF
4 Ing. Adolf Jošovec [Križ], 1926: Gubar i ostale štetočinje.. Š.L. 10, s.539    PDF
5 Adolf Jošovec, 1927: Gubar u Žutici godine 1927.. Š.L. 11-12, s.517    PDF
6 Ing. Ž. Kovačević, 1931: Gubar i hrastove šume.. Š.L. 7, s.312    PDF


                UNDER CONSTRUCTION