naslov: Gozdarski
1 Ing. A. Šivic , 1922: Gozdarski pomen projektiranih železniških zvez Slovenije z morjem. Š.L. 3, s.162    PDF
2 M. Anić, 1946: Gozdarski Vestnik 1946, — Maribor. Š.L. 7-9, s.118    PDF
3 R. Benić, 1948: Gozdarski vestnik. Š.L. 1, s.35     PDF
4 ing. F. Sevnik, 1950: Gozdarski visokoškolski študij v Sloveniji. Š.L. 9-10, s.410    PDF
5 , 1951: Gozdarski vestnik 1950. Š.L. 8-10, s.339    PDF
6 , 1951: Gozdarski vestnik 1-2/1951. Š.L. 8-10, s.340    PDF
7 B. B., 1973: Gozdarski vestnik, 30 (1972), br. 1—10. Kazalo članaka, prikaza, stručnih obavijesti i izvještaja. Š.L. 7-8, s.313    PDF
8 Piškorić, O., 1997: Gozdarski vestnik br. l i br. 2 1997.. Š.L. 9-10, s.552    PDF
9 Jakovac, H., 1998: Gozdarski vestnik, godina 56, br. 2, ožujak 1998.. Š.L. 3-4, s.177    PDF
10 Jakovac, H., 2003: Gozdarski vestnik. Š.L. 7-8, s.412    PDF
11 Jakovac, Hranislav, 2009: Gozdarski vestnik. Š.L. 11-12, s.646    PDF


                UNDER CONSTRUCTION