naslov: Gospodi
1 , 1882: Gospodi suradnikom šumarskoga lista na znanje. — Novi madjarski šumski zakon od god. 1879. — Atlas bilja. — Status osoblja austrijske državne i zakladne šumarske uprave. — Izumrla divjač. — Kako li nam valja uzčuvati sjetvu od pohare. — K uzgoju stranih vrsti drveća. — Iz Dalmacije. — Koliko Beč potrebuje goriva? — Novi zakon ob imovnih obćinah protegnut i na banovinu. — Veliki zvierinjak. — Šumarsko obrtno družtvo u Hrvatskoj. — Lovačke crtice iz križevačke okolice. — Zagrebačka gora kraške naravi. — Döbners Botanik für Forstmänner. — Novo djelo profesora M. Presslera. — Najnovije djelo profesora dra. A. baruna Seckendorfa. — Sjednica upravljajućega odbora. — Lov u Hrvatskoj. — Lugarnice u Cislajtaniji. — Koliko triesla imade kora šumskoga drveća. — Gospodarsko i šumarsko knjigovodstvo. — Iz Hercegovine. — Koliko imade njemačkih šumarskih družtva i učilišta? — Nova vrst uporabe bukovine. — Sadite orah. — Drvene pete. — Obrtnička izložba u Zagrebu. — Natječaj. — Molba. — Obaviestnik za posjednike šuma i pilana, trgovce drvi itd. — Družtvene i osobne viesti. — Naša družtvena zbirka. — Potvrda prijetka o uplaćenih družtvenih prinosih od 1. studenoga do konca prosinca g. 1881. — Opazka. — Stanje družtvene blagajne. Š.L. 1, s.47     PDF
2 , 1882: Gospodi članovom hrvatskog šumarskog družtva na znanje. — Šume Austro-Ungarije. — Hempelov kolendar za god. 1883. — Hrvatska šumarska knjižnica na izložbi u Trstu. — Njegova visost kraljević na lovu u Sedmogradskoj. — Nova industrija željeznica. — Izvješće o kr. gospodarskom i šumarskom učilištu i ratarnici u Križevcih. — Biesan kurjak. — Drvarska obrt u Hrvatskoj. — Potučena divljač u Hrvatskoj i Slavoniji. — Poučno putovanje u Norvežku i Švedsku. — Činovnički status kr. ugarskih državnih činovnika. — O državnih šuma u Hrvatskoj. — Glavni (XI.) sastanak njemačkih šumara. — Požar skladišta za drvo. — Ustrieljen šumar. — Divokoza u Hrvatskoj nizini. — Krajiška investitionalna zaklada. — Izvješće o radu djačkog literarnog družtva „Plug" na kr. šumarsko-gospodarskom učilištu tečajem školske godine 1881/82. — Kako da očuvamo sjetvu protiv pticah. — Boj sa medvjedom. — Konačni izpit na kr. šumarskom učilištu u Križevcih. — Die Pflanzenzucht im Walde. — Statističko izvješće trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu. — Orijaš medju hrastovi Njemačke. — Vuci u okolici zagrebačkoj. — Gospodari i šumari Austrije. — Kako dugo živu ptice. — Podzemna šuma. — Imenovanja. — Novi članovi hrvatskog šumarskog družtva. — Dopisnica uredničtva. Š.L. 5, s.301    PDF
3 , 1911: Gospodi članovom.. Š.L. 1, s.40     PDF


                UNDER CONSTRUCTION