naslov: Gospodarski
1 , 1895: Gospodarski i šumarski vještaci kod njemačkog diplomatičkog zastupstva. — Šumarski nadsavjetnik dr. pl. Fischbach. Š.L. 4, s.156    PDF
2 , 1941: Gospodarski glasnik.. Š.L. 10, s.463    PDF
3 Ing. O. Piškorić, 1943: Gospodarski glasnik II. godište.. Š.L. 3, s.90     PDF
4 , 1944: Gospodarski Glasnik br. 1.—2. 1944. g.. Š.L. 3-4, s.70     PDF
5 Milković, S., 1979: Gospodarski postupci u državnim prebornim šumama ogulinskog područja u svijetlu propisa osnova gospodarenja. Š.L. 11-12, s.561    PDF
6 Sabadi, R., Bijelić, B., Jakovac, M., 1983: Gospodarski rezultati poslovanja u šumarstvu i problemi budućeg razvitka. Š.L. 11-12, s.477    PDF
7 Matić, S., 1987: Gospodarski zahvati u panjačama kao mjera povećanja produktivnosti i stabilnosti. Š.L. 3-4, s.143    PDF


                UNDER CONSTRUCTION