naslov: Gospodarska
1 , 1901: Gospodarska i šumarska izložba u Budimpešti. — Ovogodišnji šumarski kongres u Beču. — Novo poduzeće za eksploataciju šuma u Slavoniji. — Novo računalo inžinira Rees´a. — O izobrazbi lugarskog osoblja u Thürinžkih država. — Nevolja s kunićima u Njemačkoj. — Nagrade za ošumljenje. — Navala štetočinaca na šumu. — Statistika slušača kr. šum. akademije zagrebačke u zim. semestru g. 1900./1. — Šumski posjed kneza Thurn-Taxisa u Njemačkoj. — Jedinstvena srednja škola u Njemačkoj i izjednačenje obćih srednjih škola humanistcičnoga i realnoga smjera u Pruskoj. — Razpisana šumarska mjesta u Srbiji i naši domaći stručnjaci. — Naša viest o carinskih ugovorih sa Njemačkom i „Obzor". — Kongres austrijskih lovaca u Beču. — Zašto je šumarski muzej zatvoren. Š.L. 4, s.227    PDF
2 Napisao Rudolf Erny, kr. kot. šumar, 1910: Gospodarska osnova za šumu kr. i slob. zem. glavnog grada Zagreba.. Š.L. 10, s.361    PDF
3 Piše Mirko Puk, kr. žup. šum nadzornik, 1911: Gospodarska osnova za šumu zem. zajednice Draganić.. Š.L. 10-11, s.422    PDF
4 Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik (Nastavak), 1912: Gospodarska osnova za šumu z. z Draganić.. Š.L. 6, s.201    PDF
5 Drndelić, M., 1984: Gospodarska jedinica Virovitička Bilo gora u razdoblju od 1951. do 1981.. Š.L. 1-2, s.23     PDF


                UNDER CONSTRUCTION