naslov: Gospodarenje
1 Piše B. Hajek, 1897: Gospodarenje i uprava imovne obćine gradiške. Š.L. 4, s.148    PDF
2 Bilić Pavao (Sarajevo), 1924: Gospodarenje u bos. i herceg. šumama, njihovo podizanje i pošumljivanje.. Š.L. 8, s.385    PDF
3 Milas B., 1958: Gospodarenje šumama primorske bukve.. Š.L. 3-4, s.81     PDF
4 Regent B., 1958: Gospodarenje u primorskim listopadnim šumama niskog uzgoja i njihovo melioriranje.. Š.L. 3-4, s.94     PDF
5 Milas B., 1959: Gospodarenje pojedinim vrstama drveća u prebornoj šumi. Š.L. 1-3, s.1     PDF
6 Knežević Đuro, 1960: Gospodarenje šumama u SAD. Š.L. 9-10, s.338    PDF
7 Ing. Branko Milas, 1961: Gospodarenje primorskom šumom bukve u vezi sa ulogom jele u njoj. Š.L. 11-12, s.413    PDF
8 Bunjevčević Z., 1966: Gospodarenje šumama Like nekad i danas. Š.L. 3-4, s.240    PDF
9 Knežević Đ., 1967: Gospodarenje šumama u Mađarskoj. Š.L. 1-2, s.73     PDF
10 A. Bišćević, 1975: Gospodarenje šumama u slivovima rezerviranima za akumuliranje površinske pitke vode. Š.L. 7-10, s.320    PDF
11 Momčilović, B., 1979: Gospodarenje prebornim šumama na ogulinskom području jučer i danas. Š.L. 11-12, s.569    PDF
12 Bedžula, D., 1990: Gospodarenje šumama na području R.O.Š. »Slavonske šume« s posebnim osvrtom na šume hrasta lužnjaka. Š.L. 3-5, s.181    PDF
13 Piškorić, O., 1990: Gospodarenje sa šumama u Jugoslaviji do 1945. godine nije bilo stihijsko. Š.L. 6-8, s.307    PDF
14 Kondres, D., 1994: Gospodarenje šumama gospodarske jedinice MACELJ. Š.L. 7-8, s.241    pdf
15 Nekvapil, N., 1997: Gospodarenje šumama gospodarske jedinice "Bastajske šume - Krivaja - Klisa". Š.L. 5-6, s.291    pdf
16 Grubešić, M., 2001: Gospodarenje šumom i divljači s osvrtom na probleme u njemačkim šumama. Š.L. 7-8, s.405    pdf
17 Majnarić, D., 2002: Gospodarenje medvjedom kao zadatak državnog šumarstva. Š.L. 11-12, s.601    pdf
18 Jure Čavlović, Milan Oršanić, Mario Božić, 2005: Gospodarenje privatnim šumama Hrvatske kao ograničavajući čimbenik ispunjenja općekorisnih i gospodarskih funkcija šuma nizinskog područja.. Š.L. 13, s.242    pdf
19 Grubešić, M., S. Zec, 2010: Gospodarenje državnim šumama u Bavarskoj, primjer Šumarija Oberammergau. Š.L. 9-10, s.524    PDF
20 Ivica Milković, 2013: GOSPODARENJE ŠUMAMA JELE I BUKVE U GOSPODARSKOJ JEDINICI MACELJ. Š.L. 9-10, s.556    PDF


                UNDER CONSTRUCTION