naslov: Gorska
1 , 2006: Gorska sasa (Pulsatilla montana /Hoppe/ Reichenb). Š.L. 3-4, s.132    PDF
2 Krunoslav Arač, 2012: Gorska pastirica (Motacilla cinerea Tunstall). Š.L. 7-8, s.386    PDF


                UNDER CONSTRUCTION