naslov: Glavna
1 , 1882: Glavna skupština šumarskoga družtva za godinu 1882. u Zagrebu. — Sjednica upravljajućega odbora. — + Dr. Emanuel vitez Purkynč. — + Dr. Josip Schlosser vitez Klekovski. — Vriedno, da se spomene. — Uspjeh lova na krunskom dobru Gödöllö. -- Poučno putovanje na dalmatinski kras. — Šumarstvo križevačke podžupanije. — Bostrychus curvidens u gornjoj Krajini. — Šumski prorok vremena. — Pletarstvo. — Proračun ugarskih državnih šuma za g. 1882. — Uspjeh lova g. 1881. na imanjih kneza Schwarzenberga i grofa A. Forgača. — Iz tvornice gosp. M. Radoševića u Fužinah. — Promjena referade. — Šumarstvo Dalmacije. — Zemaljsko dobro Kutjevo se prodaje. — Njegova preuzvišenost ban na krasu. — Pobjesnuli ugrizeni od kurjaka. — Projekt za zakon o šumama u Srbiji. — K pošumljenju na austrijanskom krasu. — Eucalyptus. — Gatanje, da li će se žir pretvoriti n šišaricu (lučec). — Poziv. — f Miroslav Bergvald. — Lužnjak od 246 godina starosti u slavonskoj nizini. — Naša trgovina sa dužicami. — Šumarstvo u podžupaniji sisačkoj. — Službeno izviešće o stanju šumarstva kr. Podžupanije zagrebačke za god. 1881. — Imenovanja. — Stanje hrv.-slav. šumarskog družtva koncem mjeseca lipnja 1882. — Dopisnica uredničtva.. Š.L. 4, s.207    PDF
2 , 1887: Glavna skupština. — Sjednica upravljajućeg odbora našeg družtva.. Š.L. 7, s.328    PDF
3 , 1887: Glavna skupština ugarskog šumarskog družtva.. Š.L. 12, s.530    PDF
4 , 1896: Glavna skupština kranjsko-primorskoga šumarskoga družtva. — Jedan primjer iz šumarske situacije u Srbiji. Š.L. 11, s.504    PDF
5 , 1912: Glavna skupština hrv.-slav. šum. društva. — Zapisnik reviz. odbora od 20. lipnja 1912. spisan u društvenim prostorijam šumar, doma u Zagrebu. — Uplata članarine. — Knjižnica hrv.-slav. šumar, društva u Zagrebu. — Nacrt proračuna za godinu 1913. predložen XXXVI. redovitoj glavnoj skupštini društva. — Zaključni račun imovine hrv.-slav. šum. društva koncem g. 1911. — Zaključni račun pripomoćne zaklade koncem g. 1911. — Bilanca. — Zaključni račun zaklade utemeljene u spomen pok. Andrije Borošića.. Š.L. 7, s.277    PDF
6 , 1914: Glavna skupština hrv.-slav. šumarskog društva. Š.L. 7, s.320    PDF
7 , 1922: Glavna godišnja skupština udruženja inž. i arhitekta. Š.L. 7, s.475    PDF
8 , 1923: Glavna godišnja skupština. Š.L. 7, s.456    PDF
9 , 1933: Glavna skupština Ljubljanske podružnice J. Š. U. održana 30. VII. 1933. u Celju. Š.L. 10, s.617    PDF


                UNDER CONSTRUCTION