naslov: Glas
1 Piše Pavao Barišić, 1887: Glas iz petrovaradinske imovne obćine glede potežkoća kod ušumljivanja i drugih poslovanja.. Š.L. 5, s.199    PDF
2 , 1900: Glas o šumama i šumarstvu u gornjoj Krajini prije 40 godina. Š.L. 9-10, s.544    PDF


                UNDER CONSTRUCTION