naslov: Francuska
1 od B—ć, 1887: Francuska trgovina s drvi i ondješnje šume. Š.L. 5, s.219    PDF
2 Piše A. B., 1908: Francuska dužica.. Š.L. 11-12, s.405    PDF
3 , 1923: Francuska književnost: „Revue des Eaux et Forets". Š.L. 3, s.172    PDF
4 Dr Ugrenović, 1923: Francuska književnost. Š.L. 10, s.612    PDF


                UNDER CONSTRUCTION