naslov: Fotosintetski
1 Čater,M., P. Simončič, 2009: Fotosintetski odziv mladih stabala bukve (Fagus sylvatica L.) na odabranim plohama u različitim svjetlosnim uvjetima. Š.L. 11-12, s.569    pdf
2 Krunoslav Sever, Dimitrije Damir Sviličić, Tomislav Karažija, Boris Lazarević, Željko Škvorc, 2021: Fotosintetski odgovor bukovih klijanaca na suboptimalnu ishranjenost s mineralnim hranivima. Š.L. 5-6, s.225    pdf


                UNDER CONSTRUCTION