naslov: Fotogrametrija
1 Ing. S. Frančišković, 1940: Fotogrametrija u službi taksacije.. Š.L. 10, s.473    PDF


                UNDER CONSTRUCTION