naslov: FERDO
1 , 1895: Ferdo Zikmundovsky, kr. odsječni savjetnik, zemalj. šumar. izvjestitelj, vitez reda Franje Josipa I. i t. d.. Š.L. 2, s.49     PDF
2 Špoljarić, V., 1992: FERDO ŠULENTIĆ, dipl. inž šum. 1907-1991.. Š.L. 1-2, s.107    PDF
3 Piškorić, O., 1992: FERDO ZIKMUNDOVSKY, zemaljski šumarski izvjestitelj itd.. Š.L. 3-5, s.189    PDF
4 Jurić, P., 1992: FERDO HRŽENJAK, dipl. inž. šum.. Š.L. 9-10, s.494    PDF


                UNDER CONSTRUCTION