naslov: Evolucija
1 Piše M. Marinović, kr. šum. inženjer, 1919: Evolucija našeg šumarstva.. Š.L. 3-4, s.89     PDF
2 Klepac, D., 1982: Evolucija uređivanja šuma na visokom kršu. Š.L. 11-12, s.471    PDF


                UNDER CONSTRUCTION