naslov: Elementi
1 J. Starčević, 1948: Elementi normiranja u drvnoj industriji. Š.L. 7, s.212    PDF
2 Frančišković ing. Stjepan, 1954: Elementi čvrstoće šperovanog drveta. Š.L. 5-6, s.263    PDF
3 Bojanin S., 1968: Elementi za određivanje utroška vremena kod trupljenja jelovih debala (broj prepiljivanja po deblu i l m3 drvne mase te prosječni promjeri prepiljivanja za pojedine sortimente). Š.L. 9-10, s.373    PDF


                UNDER CONSTRUCTION