naslov: Elementi
1 J. Starčević, 1948: Elementi normiranja u drvnoj industriji. Š.L. 7, s.212    PDF
2 Frančišković ing. Stjepan, 1954: Elementi čvrstoće šperovanog drveta. Š.L. 5-6, s.263    PDF
3 Bojanin S., 1968: Elementi za određivanje utroška vremena kod trupljenja jelovih debala (broj prepiljivanja po deblu i l m3 drvne mase te prosječni promjeri prepiljivanja za pojedine sortimente). Š.L. 9-10, s.373    PDF
4 Martin Bobinac, Siniša Andrašev, Andrijana Bauer-Živković, Nikola Šušić, 2019: Elementi rasta stabala i sastojine Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch na Fruškoj gori (Srbija). Š.L. 3-4, s.161    pdf


                UNDER CONSTRUCTION