naslov: Eksproprijacija
1 Ing. Petar Rohr (Našice), 1922: Eksproprijacija velikih šum. posjeda. Š.L. 7, s.435    PDF
2 Ing. Josip Grünwald (Našice), 1923: Eksproprijacija velikih šumskih posjeda u korist države i samoupravnih tijela. Š.L. 2, s.65     PDF
3 Ing. Petar Rohr [Našice], 1926: Eksproprijacija velikog šumskog posjeda.. Š.L. 1, s.30     PDF


                UNDER CONSTRUCTION