naslov: Ekspresne
1Ing. D. Afanasijev, 1938: Ekspresne šume (Naš odgovor).. Š.L. 8-9, s.389    PDF
2ing. D. Afanasijev, 1951: Ekspresne šume. Š.L. 12, s.387    PDF


                UNDER CONSTRUCTION