naslov: Ekskurzije
1 , 1925: Ekskurzije naših fakulteta. - Ples studenata zagrebačkog šumarskog fakulteta.. Š.L. 3, s.207    PDF
2 , 1925: Ekskurzije studenata. - Ribarstvo i šumarstvo. - Radiotelefonija u šumarstvu. - “Šumarska liga – Silva Mediterranea”. - Prodaje se bogata šumarska knjižnica.. Š.L. 6, s.400    PDF
3 Stojković, M., 2000: Ekskurzije Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Zagreb na području uprava šuma Vinkovci i Bjelovar. Š.L. 9-10, s.616    PDF


                UNDER CONSTRUCTION