naslov: Ekonomski
1 Dimitrije Bura, 1963: Ekonomski značaj zaštite šuma od požara. Š.L. 7-8, s.265    PDF
2 Ž. Kovačević, 1973: Ekonomski značaj pipa Otiorrhynchus vrsta kao štetnika šumskog drveća. Š.L. 1-2, s.1     PDF
3 Petrović, G., 1979: Ekonomski učinci prebomo-grupimičnog gospodarenja šumama Šumarije Novi Vinodolski. Š.L. 11-12, s.579    PDF


                UNDER CONSTRUCTION