naslov: Ekonomske
1 Androić M., 1959: Ekonomske i biocenotske posljedice kasnog tretiranja sastojina protiv gubara. Š.L. 12, s.437    PDF
2 Eić N., 1962: Ekonomske prednosti primjernih pruga nad punom klupažom. Š.L. 3-4, s.126    PDF
3 Kraljić, B., Golubović, U., 1980: Ekonomske posljedice sušenja hrasta lužnjaka (Q. robur L.). Prethodna obavijest. Š.L. 1-2, s.3     PDF
4 Golubović, U., 1980: Ekonomske posljedice devastacije ličkih šuma. Š.L. 3-4, s.153    PDF


                UNDER CONSTRUCTION