naslov: Efekti
1 Ing. B. Zlatarić., 1952: Efekti promjene fotoperiodizma kod bijelog duda, bagrema i provenijencije crnog bora. Š.L. 7, s.229    PDF
2 Topić, V., 1982: Efekti biološko-tehničkih melioracijskih mjera na pokusnoj plohi Klačine. Š.L. 1-3, s.11     PDF


                UNDER CONSTRUCTION