naslov: Dvadeset
1 , 1924: Dvadeset godišnjica udruženja Jugoslošum. akademičara. Š.L. 1, s.47     PDF
2 , 1929: Dvadeset i pet godina rada »Udruženja studenata šumarstva« u Zagrebu. Š.L. 2, s.83     PDF
3 Inž. Ljubomir Marković, 1934: Dvadeset godina šumarstva našeg juga.. Š.L. 4-6, s.130    PDF
4 -ak, 1943: Dvadeset i drugo godište Lugarskog lista,. Š.L. 6, s.185    PDF
5 Ing. R. Benić, 1952: Dvadeset i peta godišnjica Njemačkog društva za šumarsku nauku o radu Instituta za šumarsku nauku. Š.L. 9, s.336    PDF
6 Butković M., 1965: Dvadeset godina šumarstva SR Hrvatska (1945—1965). Š.L. 11-12, s.488    PDF
7 Piškorić, O., 1975: Dvadeset godina našeg plantažnog topolarstva. Š.L. 11-12, s.494    PDF
8 Bradić, Branko, 2008: Dvadeset godina organizirane zaštite šuma. Š.L. 1-2, s.75     PDF


                UNDER CONSTRUCTION