naslov: Drvo
1 A. P., 1932: Drvo kao sirovina u industriji papira.. Š.L. 10, s.604    PDF
2 Ing. V. Koprivnik, 1941: Drvo i rat.. Š.L. 1, s.7     PDF
3 P., 1941: Drvo u hrvatsko-talijanskom trgovačkom ugovoru.. Š.L. 11, s.490    PDF
4 , 1942: Drvo u izvoznoj trgovini Nezavisne Države Hrvatske. Š.L. 5, s.143    PDF
5 I. H-t., 1944: Drvo Fraxinus oxycarpa W. i Fraxinus excelsior L.. Š.L. 1-2, s.29     PDF
6 , 1947: Drvo (Njemačka). Š.L. 12, s.400    PDF
7 , 1947: Drvo (Rumunjska). Š.L. 12, s.400    PDF
8 Kabalin D., 1958: Drvo u našoj vanjskoj trgovini.. Š.L. 3-4, s.101    PDF
9 Kritić D., 1958: Drvo kao gorivo i kao sirovina za kemijsku preradu. Š.L. 11-12, s.424    PDF
10 Štahan, Ž., 1981: Drvo kao izvor energije. Š.L. 5-7, s.309    PDF
11 Brežnjak, M., 1996: Drvo - taj divni materijal. Š.L. 5-6, s.219    PDF


                UNDER CONSTRUCTION