naslov: Dra.
1 Piše kot. šumar Jul. Vraničar, 1891: Dra. Karla Gayera : Mješovita šuma, gojitba i uzgoj sa šumarenjem mjestimičnim i u hrpah.. Š.L. 11, s.505    PDF


                UNDER CONSTRUCTION