naslov: Dostalac
1 , 1909: Dostalac nekretnina na javnoj dražbi stiče i ovlašteničko pravo, koje je s istima skopčano. — Prinos k tumačenju §§ 6, 9. i 22. zakona od 25. travnja 1894. o uredjenju zemljištnih zajednica i §-a 442. o. g. z. — Prinos tumačenju § 24. šum. zakona u pogledu nadležnosti političkih oblasti.. Š.L. 7, s.269    PDF


                UNDER CONSTRUCTION