naslov: Doprinos
1 Dr. Vladimir Skorić (Zagreb), 1923: Doprinos poznavanju uzročnika osipa iglica crnogoričnog drveća. Š.L. 3, s.127    PDF
2 , 1937: Doprinos Literarnoj zakladi Andrije Borošića. Š.L. 2, s.101    PDF
3 , 1937: Doprinos Kereškenjijevoj pripomoćnoj zakladi .. Š.L. 2, s.101    PDF
4 , 1938: Doprinos Kereškenijevoj pripomoćnoj zakladi:. Š.L. 1, s.38     PDF
5 , 1985: Doprinos Imovnih općina za općedruštvene potrebe.. Š.L. 3-4, s.188    PDF
6 Lukić, N., 1987: Doprinos pripadnika narodnosti u razvoju šumarskih društvenih organizacija i obrazovnih ustanova u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.149    PDF
7 Hranilović, S., Piškorić, O., 1995: Doprinos hrvatskih šumara argentinskom šumarstvu — s biografijom šestorice šumara. Š.L. 11-12, s.415    pdf
8 Ivo AŠČIĆ, 2015: DOPRINOS POŠTANSKIH MARAKA  U PROMIDŽBI ŠUMARSTVA. Š.L. 9-10, s.465    pdf
9 Branimir ŠAFRAN, Matija JUG, Kristijan RADMANOVIĆ, Marin HASAN, Kristijan AUGUSTINOVIĆ, Krešimir VUČKOVIĆ, Stjepan RISOVIĆ, 2018: DOPRINOS ISTRAŽIVANJU SVOJSTAVA PELETA OD DRVA TUROPOLJSKOG KRAJA. Š.L. 3-4, s.149    pdf


                UNDER CONSTRUCTION