naslov: Dokumenti
1Jedlovski D., 1965: Dokumenti iz 1646 i 1681. godine o prvoj korporaciji korisnika drveta u Blatu na Korčuli. Š.L. 3-4, s.159    PDF
2Jediowski, D., 1975: Dokumenti iz XVII i XVIII st. o izvozu hrastovine i zaštiti šuma na Kršu. Š.L. 4-6, s.190    PDF
3Piškorić, O., 1984: Dokumenti o osnivanju Uprava za pošumljavanje i meloraciju krša. Š.L. 11-12, s.568    PDF


                UNDER CONSTRUCTION