naslov: Dodatak
1 Napisao Antun Tomić, c. kr. umir. šumarnik. Preveo J. K., 1884: Dodatak razjašnjenju rationalne methode uredjivanja šumskog gospodarstva.. Š.L. 2, s.84     PDF
2 , 1893: Dodatak k programu XVII. ovogodišnje glavne skupštine hrv.-slav. šumar. družtva. Š.L. 6, s.265    PDF
3 Fukarek dr. Pavle, 1955: Dodatak članku »Poljski jasen«. Š.L. 1-2, s.16     PDF
4 , 1968: Dodatak zapisniku sa II. plenuma SITŠIDI Jugoslavije. Š.L. 7-8, s.300    PDF


                UNDER CONSTRUCTION