naslov: Distribucija
1 Križanec, R., 1993: Distribucija drvnih masa u prebornoj doznaci (evidencija po godinama sječa). Š.L. 6-8, s.259    PDF
2 Marina Popijač, 2021: Distribucija 137Cs I 40K u tkivima stabala obične jele (Abies alba Mill.) iz Like (Hrvatska). Š.L. 7-8, s.323    pdf


                UNDER CONSTRUCTION